Asbestsanering

SEAS AS er offentlig godkjent for håndtering/sanering av asbest

Alle som skal utføre asbestsanering skal ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Regelverket har krav til hvordan asbestsaneringen skal planlegges og gjennomføres for å unngå eksponering for asbeststøv. 

Riving og fjerning av materialer som inneholder asbest kalles asbestsanering. Det inkluderer også håndtering av asbestholdig avfall fra slikt arbeid. Det er kun arbeidstakere med spesialopplæring og som har helseovervåking, som kan utføre asbestsanering. I tillegg må virksomheten de arbeider for ha tillatelse fra Arbeidstilsynet til å utføre arbeid med asbest.

Risikovurdering og planlegging
Ved oppdrag med riving, reparasjon eller vedlikehold av materialer som inneholder asbest er det krav om at arbeidet skal planlegges med bakgrunn i en risikovurdering. Virksomheten skal med bakgrunn i dette, alltid utarbeide en instruks for arbeidet. Dette er arbeidsgivers ansvar.

Instruks for asbestsanering
Instruksen skal beskrive hvordan asbestholdig materiale skal håndteres og hvordan arbeidstakerne skal verne seg selv og andre mot støv med asbestfiber.

Det er stor sjanse for å støte på asbest ved riving eller renovering av bygg som er bygget i 1985 eller før. Det er heller ingen sikkerhet for at det ikke kan forekomme asbest om bygningen er satt opp etter 1985. Lagret asbestmateriell ble i mange tilfeller, tross forbudet, brukt også ved oppføring av bygg etter 1985.

Det forekommer asbest i enormt mange boliger i en eller annen form; i lim, betong, maling, gulvbelegg, takplater, isolasjon, pakninger, avrettingsmasse, ventilasjonsrør eller annet.

Asbest er et materiale som  tidligere ble brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg. Asbest kan lede til flere alvorlige sykdommer og da er det viktig at fjerningen av asbest utføres av profesjonelle. Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Hvorfor velge oss?

30 års erfaring

Kundene kommer tilbake

Lang erfaring i drift av store skadesaker