Skadebegrensning

Skadebegrensning
etter vann- og flomskader

Vannskader kan komme av mange ting, flom, kraftig regn, uvær og lekkasje fra trykksatte vannrør og fra avløp.

Det kan bli store skader på innbo og bygning. Rent vann kan gjøre mye skade. Kloakk og forurenset vann kan være en større utfordring. Det er viktig å lokalisere årsaken til skaden og selvfølgelig å få stoppet videre tilførsel av vann. Så gjør vi hva vi kan for å berge alt av innbo som kan reddes. Mye som har ligget i rent vann kan reddes. Noe som har vært i forurenset vann kan reddes.

Før vi så starter med å tørke bygget, må alt vann fjernes. Det som må åpnes av konstruksjoner blir åpnet for å sørge for at bygget raskt blir tørt og tilbakeført slik at kundene kan bruke bygningene som vanlig igjen.

Det må gjøres grundige fuktmålinger for å være trygge for å unngå sopp og råteskader.

Brann

Etter en brann ser det ofte ille ut for den/de skadelidte, med mye sot og lukt i boligen. Som regel klarer vi å få boligen tilbake slik den var før skaden. Der skaden krever tiltak utover vask, rens og luktfjerning har vi håndverkere som reparerer boligen.

Når det gjelder innbo med sot og lukt kan ofte det meste reddes med riktig behandling. Klær og andre tekstiler leveres på renseri, møbler og annet innbo vaskes og renses. Elektronikk renses hvis det er mulig. Kunstgjenstander/malerier leveres til spesialister.

En Brannskade blir som regel også en vannskade når brannvesenet slukker med vann. Det kan noen ganger føre til større utfordringer enn selve brannskaden.

Oljesanering

Vi har lang erfaring med sanering av lokale oljeskader i og ved bygninger. Vi har lang erfaring med skader innendørs, i konstruksjoner og utendørs i grunnen.

Vi utfører analyser og dokumenterer prosessene for å sikre korrekt behandling og deponering.

Når det er en oljelekkasje i eller ved din bolig må det gjøres noen strakstiltak:

  • Tanken og rørsystem må tømmes for restolje
  • Frittflytende olje må suges opp.
  • Jord, grus og annen fyllmasse med olje i må fjernes
  • Dersom det er lukt i boligen, må det etableres undertrykk i berørte rom

Når olje trekker inn i porøse bygningsmaterialer er det nesten umulig å fjerne den. Derfor river vi panel, laminat, parkett, spon og isolasjon som det har trukket olje inn i. Olje i betong, mur og leca blir behandlet med kjemikaler. Denne behandlingen er tidkrevende fordi den må gjentas mange ganger for å oppnå optimalt resultat.

Når strakstiltakene er gjennomført blir det en nøyaktig kartlegging av omfanget av skaden, og det blir laget en fremdriftsplan med videre tiltak som må gjennomføres. Slike skader tar erfaringsmessig lang tid å rette opp og deler av boligen kan derfor være ubeboelig i dette tidsrommet. Underveis i prosessen tar vi PIB-målinger for å sjekke at mengden oljedamp i luften går ned. Når vi ikke lenger kjenner lukt eller kan måle olje kan vi starte gjenoppbygging.

Hvorfor velge oss?

30 års erfaring

Kundene kommer tilbake

Lang erfaring i drift av store skadesaker

KONTAKT OSS GJERNE VIA SKJEMAET