Utført arbeid

VANN- OG FUKTSKADER etter brann eller «rene» vannskader krever hurtig behandling for at skadeomfanget skal kunne begrenses mest mulig. Kontakt derfor oss i SEAS så snart som mulig slik at vi kan komme i gang med tørrluftsagregater. Hvis vi kommer raskt i gang kreves det ofte bare mindre inngrep. Vi slipper å bryte opp gulv, tak og vegger for å utbedre skaden. Varmtvannskader er enda viktigere å få startet tørkeprosessen fordi varmt vann trenger seg raskere inn i treverk.

RØYKSKADET fast materiale blir gjerne ozonbehandlet på stedet for å fjerne lukten, men mye kan henge igjen – ikke minst i isolasjonsmateriale i veggene og mellom etasjene. Mellom tapet/panel inne og yttervegg er det vanligvis flere lag av materialer som kan være sot-,røyk- og/eller vannskadet, og det kan samle seg mye brent, svidd eller røykskadet materiale i hulrommene.

RÅTE, MUGG og SOPP
Det kan være flere årsaker til at dette blir en utfordring. Høy luftfuktighet på grunn av dårlig avtrekk og utlufting fører ofte til sopp og råteskader. Vannlekkasjer gir dessverre ofte muggsoppproblemer etter hvert. Er rommene dårlig isolert kan dette også skape problemer på vinterstid. Sopp-problemer er svært skadelig for bygninger. Når problemet har oppstått i en bygning går ikke dette tilbake av seg selv. Det er derfor viktig med grundig sanering. Vi har mange års erfaring i slik sanering av råte, mugg og sopp.

Her vises et lite utvalg av tidligere utførte oppdrag:

Brann i garasjeanlegg

Brannskade

Brannskade på kjøkken, blåst og malt opp, støvfri blåsing

Brannskade

Utført sanering og maling av hall, montert nye slukrenner og nytt polyrea-belegg på gulvet

Malingsfjerning

Fjerning av 3 lag maling på betongsøyler i bibliotek, støvfri rens

Brann i stabbur

Bebodd som leilighet. Sikring av skade, festet takplater og ryddet. Vi vil demontere hele stabburet og det vil bli gjenoppbygget etter at avfallsplan og alle godkjenninger foreligger for dette arbeidet.

Skadedyr i kjeller

Sanering av ekskrementer, lukt fjerning og oppretting av skade etter rotter i enebolig. Arbeidene er ferdig utført.

Brannskade Asker.

Bildene viser situasjonen etter brannen, under rivning og etter fullført brannsanering. Huset er revet innvendig og luktsanert, klart for tilbakeføring.

Ventilasjon i kontorlokaler

Rengjøring av ventilasjon. Prosjektet er ferdig

Blåsing av laftet hus

Laftet hus der kunden ønsket å bringe frem treverket og den flotte strukturen ved å fjerne maling og gammel leire på laftede vegger. Kunden ble meget fornøyd. Arbeidene ble utført med blåsing og undertrykk, støvfri utførelse med undertrykk/vakumoppsamling under arbeidene.

Parafinskade

Dagtank har lekket ca 25 ltr parafin. Dette har skadet kjellerdel i enebolig med sterk parafinlukt i hele boligen. Sanering av lukt, satt opp undertrykk og utført førstehjelp slik at forsikringstaker/eier fortsatt kan bo i boligen. Det er utført sanering, rivning og bearbeidelse med fjerning av parafin på konstruksjon. Arbeidene pågår.

Parafinskade i enebolig

Sanering og luktfjerning etter lekkasje i oljekamin i stue. Parafin har trukket opp i vegg og ned i kjeller under stue. Arbeidet pågår

Brann i garasje

Elbil-lader antente.
Årsak: Kabeltrommel der ledningen ikke var trukket helt ut. Dette skapte varme og utløste brann. Sanering av garasje lecamur, blåsing av leca for fjerning av sot og brann lukt. Prosjektet er ferdig

Brannskadet tak

Blåsing etter brannskade på tak, fjerne sot og fast brent plast og takpapp

Reparasjon av skadet gulv

Pigget opp gulvskade, rettet av og lagt på nytt polyrea belegg. Strøken jobb – utført effektivt og sikkert av SEAS as.

Blåsing av gulv

Her fjernes sot, tepperester og lim fra gulvet. Klart til teppelegger. Effektivt utført av SEAS as.

KONTAKT OSS GJERNE VIA SKJEMAET

Hvorfor velge oss?

30 års erfaring

Kundene kommer tilbake

Lang erfaring i drift av store skadesaker